Γιώργος Μπρούλιας, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Γεώργιος
Μπρούλιας

Υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμος Αθηναίων

Το πρόγραμμά μας

Το έργο μας πολυδιάστατο και η υποστήριξή σας, κινητήρια δύναμη για να πορευτούμε στο δρόμο που χαράξαμε με γνώμονα τις αξίες του σεβασμού, της συλλογικότητας, της υπευθυνότητας και της διαφάνειας.

Η πορεία μας είναι μονόδρομος: η Αθήνα μας πρέπει να είναι μια καθαρή, φωτισμένη πόλη με κοινωνικές δομές και φιλόξενη για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες της!

Δίνουμε
πνοή
σε κάθε
γειτονιά

#PnoiTora